1 Bình luận
  • chinhbx
    Mục tiêu bị kiện toàn bộ là nhà nước (goverment : local goverment , state goverment hoặc federal goverment )
    thì burden of proving hầu như là thuộc vê nhà nước, ngoài ra trong các vấn đề chính trị thì nguyên đơn sẽ đc bảo vệ bởi Tu chính thứ nhất .
Website liên kết