21 Bình luận
  • phanvanhau11
    Ủng hộ tôi tham gia tái tranh cử nhưng lại không bỏ phiếu cho tôi. Tôi là trò đùa của các vị à?
    Trump said.
Website liên kết