2 Bình luận
  • kspm
    Cũng không thấy nói vắc xin này có phải bảo quản vất vả như mấy hãng khác không nữa
  • dangquang1020
    Tiêm cho bọn láng giềng đã, an toàn thì mới mang về nhà tiêm
Website liên kết