27 Bình luận
  • TanNg
    Khả năng là mấy cụ kém ăn nói nên lỡ mồm thôi mà, sao phải vội lên cơn cuồng nộ.
Website liên kết