16 Bình luận
 • breezeshooter
  Ngay từ đầu mình đã nghĩ đây là một vụ gài bẫy kinh điển.
  https://ltus.me/cPX
  Kịch bản:
  Dũng là một tay ất ơ ngẫu nhiên được trưng dụng tham gia làm án Nhật Cường. Theo thói quen, Dũng thó 16 cái điện thoại vật chứng và bị phát hiện vậy là Dũng bị khống chế và buộc trở thành chim mồi. Lệ TGĐ Hà Thành, biết Lệ vốn có mối quan hệ với Chung hoặc các đệ thân tín của Chung và cũng đang bị túm ót một vụ gì đó có thể thành án. Vậy là Lệ buộc thành cò mồi, Lệ làm ra vẻ ngẫu nhiên cáp nối Dũng với các đệ thân tín đó, trong cuộc gặp Dũng chủ động xì ra một số tin tức đủ để bên kia tin là Dũng đang có vai trò nắm được tin mật. Sau đó thì sự việc xảy ra như nội dung báo nêu.
  Than ôi, Tào Chung chọn lầm Hoa Dụng đạo cũng thường tình, chỉ tiếc kẻ chặn đường ko phải người chịu ơn mà là DN.
 • traivanphong
  Tiếc thay một đấng anh hùng
  Tiền tài dẫn lối khốn cùng uy danh.
 • Fej
  Chỗ nào nói dùng viberr
 • thangtm
  Dùng tele như thím @cuong205a có khi lại an toàn
 • breezeshooter
  Ngay từ đầu mình đã nghĩ đây là một vụ gài bẫy kinh điển.
  https://ltus.me/cPX
  Kịch bản:
  Dũng là một tay ất ơ ngẫu nhiên được trưng dụng tham gia làm án Nhật Cường. Theo thói quen, Dũng thó 16 cái điện thoại vật chứng và bị phát hiện vậy là Dũng bị khống chế và buộc trở thành chim mồi. Lệ TGĐ Hà Thành, biết Lệ vốn có mối quan hệ với Chung hoặc các đệ thân tín của Chung và cũng đang bị túm ót một vụ gì đó có thể thành án. Vậy là Lệ buộc thành cò mồi, Lệ làm ra vẻ ngẫu nhiên cáp nối Dũng với các đệ thân tín đó, trong cuộc gặp Dũng chủ động xì ra một số tin tức đủ để bên kia tin là Dũng đang có vai trò nắm được tin mật. Sau đó thì sự việc xảy ra như nội dung báo nêu.
  Than ôi, Tào Chung chọn lầm Hoa Dụng đạo cũng thường tình, chỉ tiếc kẻ chặn đường ko phải người chịu ơn mà là DN.
 • dongtataydoc88
  Viber thì khác gì zalo hả thánh
 • Anhlt_38HT
  Mất hết
 • hdnttk
  Cả đời oanh liệt, chết vì dẫm phải bãi cức trâu
Website liên kết