21 Bình luận
  • VTV
    May quá mình 30 tuổi vẫn ham chơi, vậy là 60 tuổi mới thất bại, mần ăn gì nữa, ngồi lĩnh lương hưu sống qua ngày thôi
Website liên kết