2 Bình luận
  • mr_hoang
    Đến đoạn thầy xách mé "(như họ đã "hứa" với thầy cô)" là biết thầy ngày xưa học văn và giờ đang bán hàng online
  • hoidulich
    Bao năm đi học chưa bao giờ nhận được thư của thầy hiệu trưởng nào cả, từ trường làng cho đến trường phố
Website liên kết