24 Bình luận
  • kite203
    Nhiệm vụ chính của ngành CA là đảm bảo trật tự an ninh thì đã chuyển qua các hiệp sĩ làm rồi.
Website liên kết