8 Bình luận
 • TanNg
  Thế UBND mới sẽ do cấp trên chỉ định hay do dân bầu nhỉ?
 • locnluc
  Hy vọng tới mong vọng (k biết có hão huyền k?!), từ năm sau tới cuối đời đc 1 lần vinh dự đi bầu thị trưởng thành phố.
  Nhưng khó buông, khó mở!
 • thuanpb68
  Bỏ hết các cấp đi. Chỉ định xong rồi bầu thì nghỉ hết cho khoẻ
 • kmom
  Vote bỏ tất cả các cấp kể cả nghị viện. Nhất thể hóa đỡ tốn mớ tiền nuôi diễn viên.
 • mtmedia
  ở VN mình chỉ có bầu trưởng thôn với tổ trưởng tổ dân phố là dân chủ nhất. Còn lại chỉ là trò hề cả
Website liên kết