4 Bình luận
 • TanNg
  Bằng 1/20 woman match, chưa đông bằng biểu tình George Floyd.
 • salomon
  4 năm trước người ủng hộ Hilary cũng biểu tình rầm rộ này nọ mà kết quả thì..
 • Jennyhp
  “Chúng tôi chỉ chấp nhận thua khi Trump nói vậy”, 1 người biểu tình cho hay.
  Mà Trump thì hôm qua win mấy lần trên Twitter và FB
Website liên kết