3 Bình luận
  • gcdgcd
    Trc tốn mất 5tr tiền cafe để làm HK để sau cho con đi học cho dễ. Giờ bỏ ko biết mấy cái dựa theo hộ khẩu trc đây sẽ dựa vào gì để làm
  • longlee666
    Chắc sẽ cần 1 thứ giấy xác nhận thần thánh nào đó thay cho HK. Và giá chắc cũng vẫn sẽ ngang chỗ cafe của cụ ????
  • Phaothu
    Cũng chạ vui đâu, lại mất 1 mớ công với giấy xác nhận khác thôi
Website liên kết