21 Bình luận
  • longtypo
    @jqka_jqka như trong miêu tả của Nguyễn Du thì Thuý Vân không hề giống Thuý Kiều, "mỗi người một vẻ" , đẹp nhưng khác nhau. Về nhân tướng học cũng khác.
    - Thuý Vân: " Vân xem trang trọng khác vời / Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang / Hoa cười ngọc thốt đoan trang / Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" => tướng người phụ nữ đẹp và phúc hậu theo quan niệm nho giáo, cuộc đời sẽ sống trong giàu sang phú quý.
    - Về Thuý Kiều: "Kiều càng sắc sảo mặn mà / So bề tài sắc lại là phần hơn / Làn thu thủy, nét xuân sơn / Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh." => một vẻ đẹp sắc sảo, tài sắc khiến người đời đố kỵ muốn tranh giành, thửa riêng cho mình, là người giữ ngọc, nhưng không đủ khả năng tự bảo vệ mình thì đó là một cái tội tày trời. Báo trước một hậu vận đầy sóng gió!
Website liên kết