3 Bình luận
 • signoreV
  Lão này sắp về hưu hay sao mà lều thế. Trump mà tweet lão cái là coi như đi tong cơ đồ chính trị của lão.
  • TanNg
   @signorev Có vài ông liều sau khi được giáo dục, vận động, thuyết phục thì tới buổi chiều đã đảo ngược rồi
 • farmero
  "Trump first"
  "Make America great... no more"
Website liên kết