35 Bình luận
  • Mr_TK
    @meowmeowsg thấy giá lăn bánh khoảng hơn 4 tỷ. Đắt hơn glc300 1 tỷ. Mà GLC300 ngồi phê lắm! Đi một lần nhớ mãi mà ko có tiền để đc đi hoài cho phê!
  • taymonkhanh
    @tuanna0703 :form Glc ko
    manly như con này.
    được... Mỗi tội dùng động cơ hút khí tự nhiên V8 6.2 của GM thì ngang nuôi bố nghiện ????
Website liên kết