1 Bình luận
  • henryford
    Cs của Mỹ và TQ giờ đi vào chiến lược cạnh tranh bá quyền thế giới rồi, TT nào cũng vậy thôi, chỉ có thực hiện mềm rẻo hay cứng rắn mà thôi
Website liên kết