6 Bình luận
 • toidq
  Người dân Mỹ và các nước khác chạy theo Mỹ củng mệt thật. Cứ 4 năm ông khác lên lạ hũy bỏ các chính sách và hiệp định của ông trước.
  • TanNg

   @toidq Các nhiệm kỳ khác tổng thống mới cơ bản vẫn thực hiện chính sách ngoại giao của tổng thống trước, nếu có thay đổi thì cũng có lộ trình ổn định, chỉ có nhiệm kỳ Trump mới vậy thôi.

 • dzerg
  Sureee
 • Ghim
  Lại mất 4 năm làm lại, vậy là 8
 • thobeo80
  Chưa gì rõ ràng mà đã vội thế. Bỗng nhiên thấy nghi ngờ
 • mrhenry
  Thượng viện mà Cộng Hoà còn nắm thì sao mà đảo được, trước mắt là Trump chắc cho dẹp cái Obamacare trước khi rời nhiệm sở quá.
Website liên kết