18 Bình luận
  • signoreV
    Vote bỏ Đảng Cộng Hòa, lập Đảng Trump, rồi làm lãnh tụ luôn. Hẹn 4 năm sau phục thù.
Website liên kết