4 Bình luận
  • Wasamala
    Luât sư Lươn Văn Chum:

    A Trump campaign lawyer admitted before a federal judge on Thursday that observers for the campaign were allowed to watch ballot canvassing in Philadelphia, after they claimed in court and the President's supporters alleged they were being deprived unfairly.
  • whoreallycares
    Có cảm giác như cả hệ thống đang làm việc để Trump ko làm tt. Vậy nên anh nên nghỉ đi, ko là có lên cũng không yên ổn đâu. Chỉ là cảm giác thôi
Website liên kết