35 Bình luận
  • TuNgox6
    Tạm biệt Trump. Người như Trump chỉ nên làm 1 nhiệm kỳ là vừa. Làm tổng thống mà chộp giật, chủ quan, phát ngôn bừa bãi, phản khoa học. Hôm nay Trump đấu Trung Quốc, chúng ta vui. Ai biết hôm sau ông sẽ cấm hàng Việt Nam, hay đóng Internet Mỹ với thế giới, thì sẽ ra sao?
Website liên kết