66 Bình luận
  • Jennyhp
    @mtmedia Mình thấy fan Trump rất kì nhen, thắng thì hí hửng, thua thì chửi bên kia làm trò. Mà trò gì thì không nói (vì vu vạ thế thôi chứ có bằng chứng gì đâu).
Website liên kết