23 Bình luận
  • soskhanh
    Một giờ có 3600 giây. Thừa 61 giây thì sẽ là 1:01
    Vậy là 01:01:01
Website liên kết