6 Bình luận
 • linkhay_nosee
  Bạn giờ mới biết à?
 • mientay
  Khủng hoảng báo chí thì đúng hơn. Khủng hoảng với fake news, khủng hoảng với thông tin. Một thời đại dễ dàng tiếp cận tin tức và bị lợi dụng.
 • hungltmed
  Giờ đang là thời kỳ quá độ giữa tự do và tự do có chọn lọc :v do giới (tự cho) là tinh hoa ko muốn số đông (bị cho là ngu) nắm quyền quyết định :v chắc xã hội nào cũng vậy
 • signoreV
  Vô FB, Twitter của Trump và Nhà Trắng là thấy tin chỉ trích Biden liền mà. Cập nhật liên tục ấy, tha hồ mà đọc.
Website liên kết