10 Bình luận
  • HansNam
    @kazat có công thức tính nhiệt độ dựa vào tiếng dế kêu mà. nếu học sinh được học công thức này rồi thì đơn giản

    https://tinyurl.com/y8chkudv

    đếm số tiếng dế kêu trong 14 giây, cộng thêm 40 để ra độ F
Website liên kết