1 Bình luận
  • TanNg
    Một số cái chưa ký được thì có thể cho ký một cái tạm thời, đấu vào phát, sau này có giá chính thức, thủ tục đầy đủ thì lấy số cũ tính lại. Chứ để không lãng phí tài sản quá.
Website liên kết