15 Bình luận
  • longtypo
    Tôi đi đếm bưởi
    Trong một bức tranh
    Chỗ nào tròn, xanh
    Dí ngón tay đếm
Website liên kết