1 Bình luận
  • ntvim88
    Ficus tập trung vào bán lẻ hiện đại (new retail)
    OneM tập trung vào phân phối cho tạp hoá

    Cũng ko giống nhau lắm đâu
Website liên kết