1 Bình luận
  • black_jack
    Em rất ghét Trump nhưng vẫn nghi là Trump làm tiếp lắm -_-

    Chuẩn bị trước tâm lý
Website liên kết