3 Bình luận
  • akinguyen
    Không biết có biến gì ko .... gần cuối năm covid nó quay lại phát thì toang
  • TanNg
    Hiện tại các chỉ thị chung chung và bị nhẫm lẫn giữa nhiều thông tin/chỉ thị cũ khác nhau nên người dân muốn tuân thủ cũng không biết rõ ràng là mình cần phải làm gì. Tốt nhất nên ra một bản quy định mới, rõ ràng để chỉ dẫn cho người dân làm theo. Ví dụ tất cả người giao hàng phải đeo khẩu trang, tất cả người bán hàng ăn phải đeo khẩu trang, v.v.v..
  • hungskate
    thấy dân đà nẽng đồn nhau là.... thôi các bác tự gg
Website liên kết