33 Bình luận
  • ideafusioncreative
    Nói thật với các bác, gia đình em ở vùng lũ của Đông Hà, Quảng Trị, từ ngày lũ đến giờ, nhiều gia đình đã trãi qua 4 đợt lũ vào nhà, binfht hường thì từ 2-3 đợt trong năm nay, đã nhận được bất kỳ thứ gì hỗ trợ của nhà nước đâu, chỉ có các đoàn từ thiện họ hỗ trợ, cơm ăn nước uống, áo quần để mặc, đợi được nhà nước dân chết mục xương hết rồi, dân chẳng ai trông chờ nhà nước hỗ trợ đâu, may ra mông chờ cô Tiên đến được vùng nào vui vùng đó.
  • vicroads
    @ideafusioncreative tại nhà bạn ko mở đc Tivi ấy
Website liên kết