14 Bình luận
  • vadaihiep
    Chắc cungz vì bảo vệ môi trường thôi, đục tốn bao nhiêu điện, chưa kể mấy cái lỗ đó đục ra rồi biết vứt đi đâu.
Website liên kết