2 Bình luận
  • MitToNguyen
    AE Linkhay chắc nhiều oto lắm rồi
    Còn mình thì cũng chỉ thích khi tin giá xe giảm hơn chứ thực tế thì vẫn chưa mua được
    • taymonkhanh
      @mittonguyen : xu hướng giá xe sẽ ngày càng giảm mà bác nhưng tỷ lệ nghịch là NN xứ thiên đường sẽ nghĩ ra nhiều loại thuế phí mới để tăng ngân sách ????
Website liên kết