6 Bình luận
 • meowmeowsg
  người dân có quyền tin tưởng, ủng hộ những người mình tin tưởng. Hà khắc phải đợi chờ các tổ chức
 • cristiano2
  Người dân có quá nhiều kinh nghiệm khi giao tiền cho các tổ chức, nhận 10 không biết có giao được 2 tới người cần cứu trợ không, cho nên người ta tin tưởng Thuỷ Tiên - người thật việc thật hơn!
 • captain_vn
  Qua các tổ chức thì 10 còn 1. Chính vì vậy tại sao hô hào ngta ko làm mà lại chuyển cho Tiên.
 • BlackParma
  Tất cả đều phải thông qua mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hết.
Website liên kết