1 Bình luận
  • lethanhcong
    Xét về tiềm lực và bề dày lịch sử thì VN không có cửa so với Ấn Độ, nhưng nếu ai đọc quyển Cọp Trắng rồi thì thấy chuyện Ấn Độ tiến chậm là điều rất logic.
Website liên kết