1 Bình luận
  • triumf
    Chắc là do nước nhớ cây đây mà, chặt rừng để lấy gỗ làm bàn ghế, nên nước không thấy cây nên đi tìm cây mà chỉ thấy bàn ghế gỗ thôi
Website liên kết