20 Bình luận
  • K2T2
    @thinhvt Đừng phủ nhận công lao của người khác vậy. Đời nhiều thứ không ngờ lắm.
Website liên kết