1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Hôm trc có thằng Hàn lơ lớ tiếng việt nói. Gái VN vác loz đi đánh cả thế giới. Đệt mợ muốn lộn cái bàn, phang cái ghế vào đầu nó,nghĩ rồi về ăn cám nên thôi.
Website liên kết