1 Bình luận
  • dreamy_sailor
    Nói chung hợp lí mà. Phải biết chỗ đó có cái gì thì mới lập lịch ở qua đêm được. Ngay cả việc tìm kiếm thì lúc tìm địa danh thằng google cũng thường trích hình với mô tả từ wiki ra.
Website liên kết