3 Bình luận
  • paparazyyy
    Vn có mấy thằng đàn ông mà ngồi lê đôi mách cả ngày vậy. Không lo làm ăn. Chuyên môn của mình thì như mèo mửa mà cứ thấy đi soi chuyên môn người khác.
    Điển hình là thằng đang commen
  • panasonic01
    Một nửa câu chuyện không phải là câu chuyện, mà thiếu gì câu truyện hay trong sáng để dạy đâu, cần gì phải trích dẫn tận đẩu tận đâu cho mệt người
Website liên kết