26 Bình luận
  • nam_tien
    Ở bển hay sao mà Thận có giá cao vậy ? Bác bảo thằng viết bài môi giới đi, em bán trọn gói tất cả phụ kiện trên người luôn 1 lần cho nó nhẹ nợ ...
Website liên kết