1 Bình luận
  • tapchinhathep
    Dự án Hóa Lọc Dầu Long Sơn là dự án trọng điểm trong điểm tại Vũng Tàu do SCG làm chủ đầu tư. Dự án tạo ra nhiều cơ hội, khuyến khích đầu tư dài hạn vào những ngành công nghiệp có liên quan trong chuỗi giá trị, cũng như nâng cao tiêu chuẩn cạnh tranh của sản phẩm, nhờ vậy giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm hoá dầu. Vào ngày 29/09/2020, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh đã ký kết hợp đồng cùng Công ty CP Xây dựng World Steel thực hiện hạng mục kết cấu thép thuộc gói thầu H&I-8 của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (Dự án Hóa Lọc Dầu Long Sơn) có giá trị gần 10 triệu USD.

    https://ltus.me/GUl
Website liên kết