1 Bình luận
  • iku_iku
    https://ltus.me/YSH
    Nguyên season 1 của show thực tế này.

    Nhân vật chính là Triệu phú tự thân Glenn Stearns - tài sản ước tính $500 mil. Ông đã chấp nhận tham gia thử thách của show Undercover Billionaire, với $100 + 1 chiếc xe cũ ông có nhiệm vụ phải biến nó thành $1 mil trong vòng 90 ngày ở 1 nơi xa lạ, ẩn danh hoàn toàn, có nghĩa ông ấy không dùng đến bất kỳ lợi thế sẵn có nào, ngoài cái đầu của 1 triệu phú để hoàn thành mục tiêu.
Website liên kết