1 Bình luận
  • SamSam
    Thương quá, mô côi cả cha và mẹ từ 2 tuổi, sau này thiệt thòi hơn chúng bạn rât nhiều
Website liên kết