1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Bản chất tiền kts mà do nhà nước phát hành thì nó méo khác cái loàn j tiền giấy cả.
Website liên kết