2 Bình luận
  • quatangdogia
    Nếu người buôn lậu rắn vì tiền mà bơm dung dịch lạ, chèn thêm đồ vào trong để rắn không nôn ra được ( mục đích tăng kg của rắn) thì ngâm rượu rắn sẽ có hại hay có lợi đây???
  • igans
    Nhờ chuyên gia của trại rắn Đồng tâm có thể chữa được á..trước có ca khâu mỏ , nhiễm trùng và sắp chết còn cứu được
Website liên kết