17 Bình luận
  • TuyPhong
    Nhờ vua này mà kinh tế Thái nó mới dừng lại chờ Việt Nam. Cám ơn bác !!!
Website liên kết