29 Bình luận
  • vinhvx45
    ai không muốn mất nhà, mất xe hơi, mất cơ hội cho con cháu du học trời tây giơ tay.
  • tuannguyenvt
    Put your hands up! Cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào... boom boom pow
  • sonicsh113
    Sơ sơ từ lúc còn nhỏ bé như đi lính, bầu mấy chức nhỏ nhỏ trong Đại Đội thôi. Mà cũng đầu tiên là đọc nghị quyết, vạch ra sẵn ai đảm nhận chức vị để do Chi Bộ hay Đảng Bộ đề ra 100% người chấp nhận, nếu ko chấp nhận là xử lý ngay trong buổi tập dợt đó. Tới ngày chỉ việc giơ thẻ đồng ý thôi... Đơn vị mình mọi đứa lính đều ghét cha sỉ quan kia, tới ngày thật cố tình bầu sai... Thế là ông kia vẫn lên chức. còn cả Đại Đội bị kiểm điểm, Sinh hoạt tối ngày. Cho tới khi nào ớn , mất ăn mất ngủ mới thôi... kkk
Website liên kết