3 Bình luận
 • vadaihiep
  “Vì vậy, trước mắt Chính phủ cần hỗ trợ giảm 30% thuế TNCN, về lâu dài thì nên giãn bậc thu nhập tính thuế để giảm mức thuế TNCN” - ông Hiển nói.

  1 vote cho ông Hiển.
 • ducmanno1
  Như tít thì phân hoá giàu nghèo đang rõ hơn.
 • Jackie_Chu_ai
  Những người mất việc đa phần là tự kinh doanh không đóng thuế TNCN, 1 bộ phận cũng khá lớn là công nhân cũng mất việc, nhưng đối tượng này lương thấp gần như không phải đóng thuế do đó gần như không ảnh hưởng tới tổng tiền thuê TNCN thu được.
Website liên kết