3 Bình luận
  • haolvht
    Mẽo chưa có thằng giặc nào đến tận nhà hấp diêm nên khẩu hiệu chống dịch như chống giặc không hiệu quả đâu!
  • langtudien
    Trump đã từng qua Việt Nam, vậy mà lúc về không học hỏi được gì, chưa thấm nhuần tư tưởng, không chịu giác ngộ. Không bỏ tối qua sáng, coi bộ đợt này không có cách nào cứu chữa cục diện.
  • kedienro
    Chắc lại do bọn Dân Chủ làm rồi, chứ Trump sao lại làm thế
Website liên kết