1 Bình luận
  • thangtoong
    Chứ không phải vì nước mỹ sẽ mất đi một tổng thống vĩ đai à
    Thôi dù sao vì 5 người còn tốt hơn là việc coi tất cả nạn nhân covid, tất cả những người dân Mỹ đã nằm xuống đều chỉ như cành cây ngọn cỏ. Rip ghế tổng thống
Website liên kết