5 Bình luận
 • elv_camau
  Trump mạnh thế sao?
  Vẫn phải chờ Hạ Viện thông qua chứ!
  • TanNg
   @elv_camau Hạ viện thông qua, thượng viện thông qua, Trump ký duyệt. Vậy nên phải cả 3 bên ok thì mới qua được. Hiện Hạ viện thông qua gói 2.2 ngàn tỷ, bên Trump lúc đầu để xuất 1,200 nhưng giờ chấp nhận con số 1,800.
 • thobeo80
  Nếu sớm chỉ có 500 tỷ hoặc đợi sau bầu cử thì
Website liên kết